Home Statystyka
Statystyka

Obliczenia statystyczne

Statystyka jest ważną częścią opracowań danych w pracach naukowych.  Posiadamy wieloletnie doświadczenia w obliczeniach do prac naukowych zwłaszcza w naukach przyrodniczych i medycznych w konsultowaniu problemów, obliczeniach i wnioskowaniu statystycznym, zastosowania metod ilościowych na każdym poziomie zaawansowania.

Prowadzimy obliczenia statystyczne do prac naukowych powstających na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Jednym z ważnych projektów były analizy danych ze sprzedaży oraz prognoza dla jednego z większych producentów AGD na Dolnym Śląsku.

Szybkie realizacje, wysokie kwalifikacje pracowników i korzystne ceny dają Państwu pewność, że Wasze dane emiryczne zostaną właściwie opracowane.

Korzystamy z różnych narzędzi statystycznych - najchętniej  z pakietu R, ale mamy też doświadczenia w korzystaniu z SPSS i Statistica.

Typowy przebieg opracowania danych statystycznych do prac naukowych:

Nasi pracownicy posiadają doświadczenia we wdrażaniu metod statystycznych w przemyśle. Oferujemy szkolenia z zakresu statystyki dla pracowników, oraz pomoc we wdrażaniau metod analizy danych pomiarowych - włącznie z tworzeniem dedykowanego oprogramowania współpracującego ze specjalistycznym sprzętem stosowanym w firmie.

Posiadamy doświadczenia wdrażania statystyki w sektorze bankowym, hutnictwie metali nieżelaznych, przemyśle AGD, opracowaniach danych o oglądalności/ słuchalności mediów do wykorzystania w planowaniu kampanii reklamowych.

Ulubione książki ze statystyki to:

NIST Engineering Statistics Handbook
ISO/ TR 10017: 2003 - Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000
The R Environment for Statistical Computing and Graphics (1999-2008)
An Introduction to R (Version 2.15.1 2012-06-22)