Home
Przewidywany program konferencji

 

Czwartek, 24 marca 2011

 

Od

Do

Temat

18:00

19:00

Kolacja

19:30


Nieoficjalne rozpoczące konferencji


Piątek,  25 marca 2011

Program moze jeszcze ulec zmianom.

Od

Do

Temat

09:00

Oficjalne otwarcie konferencji

09:10

10:00

Wojciech Wiewiórowski (GIODO) Pojęcie 'danych osobowych' i 'zbioru danych osobowych' w swiecie nowych technologi przetwarzania danych. Uwagi de lege lat i de lege ferenda

10:00

11:00

Andrzej Szyszko (MSWiA) Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni

11:00

13:00

Prezentacje firm IBM, Microsoft, Adobe

13:00

14:00

Obiad

14:00

15:00

Ireneusz Parafiańczyk  O botnetach ze szczegolnym uwzględnieniem Stuxnet i nowszych

15:00

16:00

Fałszowanie dowodów rzeczowych - Adam Baworowski (Warszawa)

16:00

17:00

Procedury w pracy biegłych sądowych - Andrzej Stepowski (Koszalin)

Planowana rewizja norm bezpieczeństwa informacji (ISO IEC 2700x) - Bolesław Szomański (Warszawa)

17:00

18:00

Alternatywne podejście do iPhone’a - Tomasz Sidor (Lublin)

19:30

Warsztaty- Narzedzia pracy biegłego - Marek Jóźwicki (Warszawa)

 

Sobota,  26 marca 2011

 

Od

Do

Temat

09:00

10:00

Grzegorz Pluciński "INCIDENT MANAGEMENT" jako źródło informacji dla biegłego lub rzeczoznawcy

10:00

11:00

Andrzej Niemiec Dyski prawdy – problemy z rejestratorami video -

11:00

12:00

Mariusz Drożdż (Wrocław)Bariery prawne w dostępie do materiałów dowodowych -

13:00

13:30

Dyskusja i podsumowanie konferencji, Zakończenie

 

Materiały konferencyjne będą dostępne na stronie Sekcji Informatyki Sądowej (www.sbsi.org.pl)